EllipticaBoldItalic

EllipticaBoldItalic EllipticaBoldItalic

5 /1 från 5

Выровнять по левому краю Выровнять по центру Выровнять по правому краю
Текст
Фон
Инверсия Инвертировать цвета
Сброс Сбросить цвета
54px
The quick brown fox jumps over the lazy dog

Copyright:

Copyright (c) 2013 by Jacob Wagner. All rights reserved.

Underfamilj:

Bold Italic

Id:

FONTLAB:OTFEXPORT

Fullständigt namn på typsnittet:

EllipticaBoldItalic

Version:

002.000

PostScript-titel:

EllipticaBoldItalic

Tillverkare:

Designer:

Jacob Wagner

Licenser för teckensnitt:

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see .

Fontstorlek:

13.47 KB
EllipticaBoldItalic

EllipticaBoldItalic

13.47 KB

Du kan ladda ner teckensnitt EllipticaBoldItalic helt gratis, utan registrering. Typsnitt typsnitt Bold Italic. Teckensnittstillverkaren är Elliptica Bold Italic is a trademark of Jacob Wagner.. Designer - Jacob Wagner. Typsnittet är offentligt av upphovsmannen och kan användas kostnadsfritt för alla ändamål. Om du avser att använda teckensnittet för kommersiella ändamål och inte är säker på rättigheterna att använda det, vänligen kontakta författaren för att klargöra vilken typ av licens.

Teckensnitt tillhör kategorier: Serif teckensnitt
Storlek på fil - 13.47 KB.

Страница обновлена:
Kommentarer (0)