EllipticaBoldItalic

EllipticaBoldItalic EllipticaBoldItalic

5 /1 от 5

Выровнять по левому краю Выровнять по центру Выровнять по правому краю
Текст
Фон
Инверсия Инвертировать цвета
Сброс Сбросить цвета
54px
The quick brown fox jumps over the lazy dog

Copyright:

Copyright (c) 2013 by Jacob Wagner. All rights reserved.

Подсемейство:

Bold Italic

Id:

FONTLAB:OTFEXPORT

Пълно име на шрифта:

EllipticaBoldItalic

Версия:

002.000

Заглавие на PostScript:

EllipticaBoldItalic

Производител:

Дизайнер:

Jacob Wagner

Лицензи за шрифтове:

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see .

Размер на шрифта:

13.47 KB
EllipticaBoldItalic

EllipticaBoldItalic

13.47 KB

Можете да изтеглите шрифт EllipticaBoldItalic напълно безплатно, без регистрация. Шрифт тип Bold Italic. Производителят на шрифта е Elliptica Bold Italic is a trademark of Jacob Wagner.. Дизайнер - Jacob Wagner. Шрифтът е предоставен от автора като обществено достояние и може да се използва безплатно за всякакви цели. Ако обаче възнамерявате да използвате шрифта за търговски цели и не сте сигурни в правата за използването му, моля, свържете се с автора, за да уточните вида на лиценза.

Шрифтовете принадлежат към категории: Серифни шрифтове
Размер на файла - 13.47 KB.

Страница обновлена:
Коментари (0)