EllipticaBoldItalic

EllipticaBoldItalic EllipticaBoldItalic

5 /1 από το 5

Выровнять по левому краю Выровнять по центру Выровнять по правому краю
Текст
Фон
Инверсия Инвертировать цвета
Сброс Сбросить цвета
54px
The quick brown fox jumps over the lazy dog

Copyright:

Copyright (c) 2013 by Jacob Wagner. All rights reserved.

Υποοικογένεια:

Bold Italic

Id:

FONTLAB:OTFEXPORT

Πλήρες όνομα γραμματοσειράς:

EllipticaBoldItalic

Έκδοση:

002.000

Τίτλος PostScript:

EllipticaBoldItalic

Κατασκευαστής:

Σχεδιαστής:

Jacob Wagner

Άδειες χρήσης γραμματοσειρών:

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see .

Μέγεθος γραμματοσειράς:

13.47 KB
EllipticaBoldItalic

EllipticaBoldItalic

13.47 KB

Μπορείτε να κατεβάσετε τη γραμματοσειρά EllipticaBoldItalic εντελώς δωρεάν, χωρίς εγγραφή. Γραμματοσειρά Bold Italic. Ο κατασκευαστής της γραμματοσειράς είναι Elliptica Bold Italic is a trademark of Jacob Wagner.. Σχεδιαστής - Jacob Wagner. Η γραμματοσειρά διατίθεται στο δημόσιο τομέα από τον συγγραφέα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν για οποιονδήποτε σκοπό. Ωστόσο, εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη γραμματοσειρά για εμπορικούς σκοπούς και δεν είστε σίγουροι για τα δικαιώματα χρήσης της, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον συγγραφέα για να διευκρινίσετε τον τύπο της άδειας χρήσης.

Οι γραμματοσειρές ανήκουν σε κατηγορίες: Γραμματοσειρές Serif
Μέγεθος αρχείου - 13.47 KB.

Страница обновлена:
Σχόλια (0)