DephionSlanted

DephionSlanted DephionSlanted

5 /1 från 5

Выровнять по левому краю Выровнять по центру Выровнять по правому краю
Текст
Фон
Инверсия Инвертировать цвета
Сброс Сбросить цвета
54px
The quick brown fox jumps over the lazy dog

Copyright:

Copyright (c) 2018 by Locomotype. All rights reserved.

Underfamilj:

Regular

Id:

Locomotype: Dephion Slanted: 2018

Fullständigt namn på typsnittet:

DephionSlanted

Version:

Version 1.000

PostScript-titel:

DephionSlanted

Tillverkare:

Designer:

Locomotype

Leverantörens URL:

http://locomotype.com

Licenser för teckensnitt:

Free for personal use. Full family and commercial license, visit https://crmrkt.com/db5jpg

Fontstorlek:

15.50 KB
DephionSlanted

DephionSlanted

15.50 KB

Du kan ladda ner teckensnitt Dephion Slanted helt gratis, utan registrering. Typsnitt typsnitt Regular. Teckensnittstillverkaren är Dephion Slanted is a trademark of Locomotype.. Designer - Locomotype. Typsnittet är offentligt av upphovsmannen och kan användas kostnadsfritt för alla ändamål. Om du avser att använda teckensnittet för kommersiella ändamål och inte är säker på rättigheterna att använda det, vänligen kontakta författaren för att klargöra vilken typ av licens.

Teckensnitt tillhör kategorier: Handskrivna teckensnitt
Storlek på fil - 15.50 KB.

Страница обновлена:
Kommentarer (0)