DephionSlanted

DephionSlanted DephionSlanted

5 /1 από το 5

Выровнять по левому краю Выровнять по центру Выровнять по правому краю
Текст
Фон
Инверсия Инвертировать цвета
Сброс Сбросить цвета
54px
The quick brown fox jumps over the lazy dog

Copyright:

Copyright (c) 2018 by Locomotype. All rights reserved.

Υποοικογένεια:

Regular

Id:

Locomotype: Dephion Slanted: 2018

Πλήρες όνομα γραμματοσειράς:

DephionSlanted

Έκδοση:

Version 1.000

Τίτλος PostScript:

DephionSlanted

Κατασκευαστής:

Σχεδιαστής:

Locomotype

URL προμηθευτή:

http://locomotype.com

Άδειες χρήσης γραμματοσειρών:

Free for personal use. Full family and commercial license, visit https://crmrkt.com/db5jpg

Μέγεθος γραμματοσειράς:

15.50 KB
DephionSlanted

DephionSlanted

15.50 KB

Μπορείτε να κατεβάσετε τη γραμματοσειρά Dephion Slanted εντελώς δωρεάν, χωρίς εγγραφή. Γραμματοσειρά Regular. Ο κατασκευαστής της γραμματοσειράς είναι Dephion Slanted is a trademark of Locomotype.. Σχεδιαστής - Locomotype. Η γραμματοσειρά διατίθεται στο δημόσιο τομέα από τον συγγραφέα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν για οποιονδήποτε σκοπό. Ωστόσο, εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη γραμματοσειρά για εμπορικούς σκοπούς και δεν είστε σίγουροι για τα δικαιώματα χρήσης της, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον συγγραφέα για να διευκρινίσετε τον τύπο της άδειας χρήσης.

Οι γραμματοσειρές ανήκουν σε κατηγορίες: Χειρόγραφες γραμματοσειρές
Μέγεθος αρχείου - 15.50 KB.

Страница обновлена:
Σχόλια (0)