EmpireBTRusbyme

EmpireBTRusbyme EmpireBTRusbyme

5 /1 från 5

Выровнять по левому краю Выровнять по центру Выровнять по правому краю
Текст
Фон
Инверсия Инвертировать цвета
Сброс Сбросить цвета
54px
The quick brown fox jumps over the lazy dog

Copyright:

Copyright 1990-1998 Bitstream Inc. All rights reserved.

Underfamilj:

Regular

Id:

Empire BT [Rus by me]:Version 1.00

Fullständigt namn på typsnittet:

EmpireBTRusbyme

Version:

Version 1.00 January 15, 2019, initial release

PostScript-titel:

EmpireBTRusbyme

Fontstorlek:

41.79 KB
EmpireBTRusbyme

EmpireBTRusbyme

41.79 KB

Du kan ladda ner teckensnitt Empire BT [Rus by me] helt gratis, utan registrering. Typsnitt typsnitt Regular. Typsnittet är offentligt av upphovsmannen och kan användas kostnadsfritt för alla ändamål. Om du avser att använda teckensnittet för kommersiella ändamål och inte är säker på rättigheterna att använda det, vänligen kontakta författaren för att klargöra vilken typ av licens.

Teckensnitt tillhör kategorier: Serif teckensnitt
Storlek på fil - 41.79 KB.

Страница обновлена:
Kommentarer (0)