Ek Mukta Bold

Ek Mukta Bold Ek Mukta Bold

5 /1 από το 5

Выровнять по левому краю Выровнять по центру Выровнять по правому краю
Текст
Фон
Инверсия Инвертировать цвета
Сброс Сбросить цвета
54px
The quick brown fox jumps over the lazy dog

Copyright:

Copyright (c) 2013 - 2014, Ek Type. All rights reserved.

Οικογένεια:

Ek Mukta

Υποοικογένεια:

Bold

Id:

GirishDalvi,EkType: Ek Mukta Bold: 2013

Πλήρες όνομα γραμματοσειράς:

Ek Mukta Bold

Έκδοση:

Version 1.2

Τίτλος PostScript:

EkMukta-Bold

Κατασκευαστής:

Σχεδιαστής:

Girish Dalvi and Yashodeep Gholap

Άδειες χρήσης γραμματοσειρών:

Please read the License.txt for the terms and conditions.This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL

Μέγεθος γραμματοσειράς:

0.96 MB
Ek Mukta Bold

Ek Mukta Bold

0.96 MB

Μπορείτε να κατεβάσετε τη γραμματοσειρά Ek Mukta εντελώς δωρεάν, χωρίς εγγραφή. Αυτή η γραμματοσειρά ανήκει στις ακόλουθες οικογένειες γραμματοσειρών Ek Mukta, γραμματοσειρά Bold. Ο κατασκευαστής της γραμματοσειράς είναι Ek is a trademark of Ek Type.. Σχεδιαστής - Girish Dalvi and Yashodeep Gholap. Η γραμματοσειρά διατίθεται στο δημόσιο τομέα από τον συγγραφέα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν για οποιονδήποτε σκοπό. Ωστόσο, εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη γραμματοσειρά για εμπορικούς σκοπούς και δεν είστε σίγουροι για τα δικαιώματα χρήσης της, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον συγγραφέα για να διευκρινίσετε τον τύπο της άδειας χρήσης.

Οι γραμματοσειρές ανήκουν σε κατηγορίες: Γραμματοσειρές Serif, Ρωσικές γραμματοσειρές
Μέγεθος αρχείου - 0.96 MB.

Страница обновлена:
Σχόλια (0)