DroidSansThai

DroidSansThai DroidSansThai

5 /1 από το 5

Выровнять по левому краю Выровнять по центру Выровнять по правому краю
Текст
Фон
Инверсия Инвертировать цвета
Сброс Сбросить цвета
54px
The quick brown fox jumps over the lazy dog

Copyright:

Digitized data copyright Google Corporation © 2009

Υποοικογένεια:

Regular

Id:

Ascender - Droid Sans Thai

Πλήρες όνομα γραμματοσειράς:

DroidSansThai

Έκδοση:

Version 1.00

Τίτλος PostScript:

DroidSansThai

Κατασκευαστής:

Σχεδιαστής:

Steve Matteson

URL προμηθευτή:

http://www.ascendercorp.com/typedesigners.html

Άδειες χρήσης γραμματοσειρών:

Licensed under the Apache License, Version 2.0

Μέγεθος γραμματοσειράς:

34.75 KB
DroidSansThai

DroidSansThai

34.75 KB

Μπορείτε να κατεβάσετε τη γραμματοσειρά Droid Sans Thai εντελώς δωρεάν, χωρίς εγγραφή. Γραμματοσειρά Regular. Ο κατασκευαστής της γραμματοσειράς είναι Droid is a trademark of Google and may be registered in certain jurisdictions.. Σχεδιαστής - Steve Matteson. Η γραμματοσειρά διατίθεται στο δημόσιο τομέα από τον συγγραφέα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν για οποιονδήποτε σκοπό. Ωστόσο, εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη γραμματοσειρά για εμπορικούς σκοπούς και δεν είστε σίγουροι για τα δικαιώματα χρήσης της, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον συγγραφέα για να διευκρινίσετε τον τύπο της άδειας χρήσης.

Οι γραμματοσειρές ανήκουν σε κατηγορίες: Γραμματοσειρές Serif
Μέγεθος αρχείου - 34.75 KB.

Страница обновлена:
Σχόλια (0)