DJB Poppyseed

DJB Poppyseed DJB Poppyseed

5 /1 από το 5

Выровнять по левому краю Выровнять по центру Выровнять по правому краю
Текст
Фон
Инверсия Инвертировать цвета
Сброс Сбросить цвета
54px
The quick brown fox jumps over the lazy dog

Copyright:

Typeface © DJBFontography).2006-2008. All Rights Reserved

Υποοικογένεια:

Normal

Id:

DJB Poppyseed:Version 1.00

Πλήρες όνομα γραμματοσειράς:

DJB Poppyseed

Έκδοση:

Version 1.00 October 22, 2014, initial release

Τίτλος PostScript:

DJBPoppyseed

Σχεδιαστής:

Darcy Baldwin (djbfontography)

URL προμηθευτή:

http://www.thedigichick.com/shop/manufacturers.php?manufacturerid=21

Μέγεθος γραμματοσειράς:

48.34 KB
DJB Poppyseed

DJB Poppyseed

48.34 KB

Μπορείτε να κατεβάσετε τη γραμματοσειρά DJB Poppyseed εντελώς δωρεάν, χωρίς εγγραφή. Γραμματοσειρά Normal. Σχεδιαστής - Darcy Baldwin (djbfontography). Η γραμματοσειρά διατίθεται στο δημόσιο τομέα από τον συγγραφέα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν για οποιονδήποτε σκοπό. Ωστόσο, εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη γραμματοσειρά για εμπορικούς σκοπούς και δεν είστε σίγουροι για τα δικαιώματα χρήσης της, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον συγγραφέα για να διευκρινίσετε τον τύπο της άδειας χρήσης.

Οι γραμματοσειρές ανήκουν σε κατηγορίες: Χειρόγραφες γραμματοσειρές
Μέγεθος αρχείου - 48.34 KB.

Страница обновлена:
Σχόλια (0)