DJB Holly Typed

DJB Holly Typed DJB Holly Typed

5 /1 από το 5

Выровнять по левому краю Выровнять по центру Выровнять по правому краю
Текст
Фон
Инверсия Инвертировать цвета
Сброс Сбросить цвета
54px
The quick brown fox jumps over the lazy dog

Copyright:

Typeface © (your company). 2011. All Rights Reserved

Υποοικογένεια:

Normal

Id:

DJB Holly Typed:Version 1.00

Πλήρες όνομα γραμματοσειράς:

DJB Holly Typed

Έκδοση:

Version 1.00 November 25, 2014, initial release

Τίτλος PostScript:

DJBHollyTyped

Μέγεθος γραμματοσειράς:

58.55 KB
DJB Holly Typed

DJB Holly Typed

58.55 KB

Μπορείτε να κατεβάσετε τη γραμματοσειρά DJB Holly Typed εντελώς δωρεάν, χωρίς εγγραφή. Γραμματοσειρά Normal. Η γραμματοσειρά διατίθεται στο δημόσιο τομέα από τον συγγραφέα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν για οποιονδήποτε σκοπό. Ωστόσο, εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη γραμματοσειρά για εμπορικούς σκοπούς και δεν είστε σίγουροι για τα δικαιώματα χρήσης της, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον συγγραφέα για να διευκρινίσετε τον τύπο της άδειας χρήσης.

Οι γραμματοσειρές ανήκουν σε κατηγορίες: Χειρόγραφες γραμματοσειρές
Μέγεθος αρχείου - 58.55 KB.

Страница обновлена:
Σχόλια (0)