Dizhitl-BoldItalic

Dizhitl-BoldItalic Dizhitl-BoldItalic

5 /1 από το 5

Выровнять по левому краю Выровнять по центру Выровнять по правому краю
Текст
Фон
Инверсия Инвертировать цвета
Сброс Сбросить цвета
54px
The quick brown fox jumps over the lazy dog

Copyright:

Copyright (c) 2015, Cadson Demak (info@cadsondemak.com)

Υποοικογένεια:

Bold Italic

Id:

1.002;UKWN;Dizhitl-BoldItalic

Πλήρες όνομα γραμματοσειράς:

Dizhitl-BoldItalic

Έκδοση:

Version 1.002

Τίτλος PostScript:

Dizhitl-BoldItalic

Κατασκευαστής:

Σχεδιαστής:

Katatrad Team, changes by Cristiano Sobral

URL προμηθευτή:

www.katatrad.com

Άδειες χρήσης γραμματοσειρών:

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL

Μέγεθος γραμματοσειράς:

164.13 KB
Dizhitl-BoldItalic

Dizhitl-BoldItalic

164.13 KB

Μπορείτε να κατεβάσετε τη γραμματοσειρά Dizhitl Bold Italic εντελώς δωρεάν, χωρίς εγγραφή. Γραμματοσειρά Bold Italic. Ο κατασκευαστής της γραμματοσειράς είναι Kanit is a trademark of Cadson Demak. Σχεδιαστής - Katatrad Team, changes by Cristiano Sobral. Η γραμματοσειρά διατίθεται στο δημόσιο τομέα από τον συγγραφέα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν για οποιονδήποτε σκοπό. Ωστόσο, εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη γραμματοσειρά για εμπορικούς σκοπούς και δεν είστε σίγουροι για τα δικαιώματα χρήσης της, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον συγγραφέα για να διευκρινίσετε τον τύπο της άδειας χρήσης.

Οι γραμματοσειρές ανήκουν σε κατηγορίες: Γραμματοσειρές Serif
Μέγεθος αρχείου - 164.13 KB.

Страница обновлена:
Σχόλια (0)