DISPLAYEDoutline

DISPLAYEDoutline DISPLAYEDoutline

5 /1 από το 5

Выровнять по левому краю Выровнять по центру Выровнять по правому краю
Текст
Фон
Инверсия Инвертировать цвета
Сброс Сбросить цвета
54px
The quick brown fox jumps over the lazy dog

Copyright:

Copyright (c) 2018, Designed by Andika Fez, email: andikafez@gmail.com

Υποοικογένεια:

outline

Id:

FontForge 2.0 : DISPLAYEDoutline : 13-9-2018

Πλήρες όνομα γραμματοσειράς:

DISPLAYEDoutline

Έκδοση:

Version 001.000

Τίτλος PostScript:

DISPLAYEDoutline

Μέγεθος γραμματοσειράς:

54.52 KB
DISPLAYEDoutline

DISPLAYEDoutline

54.52 KB

Μπορείτε να κατεβάσετε τη γραμματοσειρά DISPLAYEDoutline εντελώς δωρεάν, χωρίς εγγραφή. Γραμματοσειρά outline. Η γραμματοσειρά διατίθεται στο δημόσιο τομέα από τον συγγραφέα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν για οποιονδήποτε σκοπό. Ωστόσο, εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη γραμματοσειρά για εμπορικούς σκοπούς και δεν είστε σίγουροι για τα δικαιώματα χρήσης της, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον συγγραφέα για να διευκρινίσετε τον τύπο της άδειας χρήσης.

Οι γραμματοσειρές ανήκουν σε κατηγορίες: Γραμματοσειρές Serif
Μέγεθος αρχείου - 54.52 KB.

Страница обновлена:
Σχόλια (0)