ApexNew-Medium

ApexNew-Medium ApexNew-Medium

5 /1 από το 5

Выровнять по левому краю Выровнять по центру Выровнять по правому краю
Текст
Фон
Инверсия Инвертировать цвета
Сброс Сбросить цвета
54px
The quick brown fox jumps over the lazy dog

Copyright:

Copyright (c) Village Type & Design LLC. All rights reserved.

Υποοικογένεια:

Regular

Id:

1.001;TT;ApexNew-Medium

Πλήρες όνομα γραμματοσειράς:

ApexNew-Medium

Έκδοση:

Version 1.001 2006, Revised version replacing Apex Sans

Τίτλος PostScript:

ApexNew-Medium

Κατασκευαστής:

Σχεδιαστής:

chester (orignally designed with Rick Valicenti)

Άδειες χρήσης γραμματοσειρών:

Thirstype End User License Agreement / version 2.4, November 2005 This is an agreement between you, the purchaser, and Thirstype. In accepting the terms of this agreement, you acknowledge understanding and promise to comply with its terms. If you do not accept the terms, please do not complete the purchase transaction. What you are purchasing from Thirstype is the license to use digital typeface software - hereafter "fonts" - on a certain number of computers within your organization; you are not purchasing the copyright to the design of the fonts, but the rights to use the fonts. If you are purchasing 1 license, you may use the fonts on a maximum of 4 computers within your organization; If you are purchasing 2 licenses, you may use the fonts on a maximum of 10 computers within your organization; If you are purchasing 3 licenses, you may use the fonts on a maximum of 25 computers within your organization; If you are purchasing 4 licenses, you may use the fonts on a maximum of 50 computers within your organization; If you are purchasing 5 licenses, you may use the fonts on a maximum of 100 computers within your organization; If you are purchasing 10 licenses, you may use the fonts on a maximum of 500 computers within your organization; If you are purchasing 20 licenses, you may use the fonts on an unlimited number of computers within your organization. You can purchase additional licenses at any time, which grant you the rights to use the fonts on additional computers, as noted above. You can make archival copies of the fonts for your own purposes. You will not distribute the fonts to people outside of your organization. A copy of the fonts may be sent as part of a file release to a prepress bureau, if absolutely necessary. The fonts can be embedded in other software files, such as Portable Document Format (PDF) or Flash files, but you will take all reasonable care to embed the fonts in such a way that they cannot be extracted from the files you create. You may modify the fonts for your own purposes, but the copyright remains with Thirstype, and the number of computers covered by the license remains the same. You may not commission a third party to modify the fonts without first gaining permission from the designer through Thirstype. You may not sell or give away modified versions of the fonts. We have done everything we can to produce our fonts to the highest and most up-to-date technical standards, and we test the fonts extensively in the latest versions of technically-compliant applications. If you do experience any difficulties with our fonts, we will do everything that we can to work with you to resolve any issues. If, after we have worked to resolve any technical issues, you are still not satisfied with our product, we will be pleased to refund your money, which shall be the limit of our liability in this transaction. We grant the rights of use of our fonts to you in good faith, and request that you promise to adhere to the terms of this agreement to the best of your ability, and in good faith. Thirstype is a copyright of Village Type & Design LLC.

Μέγεθος γραμματοσειράς:

97.25 KB
ApexNew-Medium

ApexNew-Medium

97.25 KB

Μπορείτε να κατεβάσετε τη γραμματοσειρά ApexNew-Medium εντελώς δωρεάν, χωρίς εγγραφή. Γραμματοσειρά Regular. Ο κατασκευαστής της γραμματοσειράς είναι Apex is a trademark of Village Type & Design LLC. Σχεδιαστής - chester (orignally designed with Rick Valicenti). Η γραμματοσειρά διατίθεται στο δημόσιο τομέα από τον συγγραφέα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν για οποιονδήποτε σκοπό. Ωστόσο, εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη γραμματοσειρά για εμπορικούς σκοπούς και δεν είστε σίγουροι για τα δικαιώματα χρήσης της, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον συγγραφέα για να διευκρινίσετε τον τύπο της άδειας χρήσης.

Οι γραμματοσειρές ανήκουν σε κατηγορίες: Διακοσμητικές γραμματοσειρές
Μέγεθος αρχείου - 97.25 KB.

Страница обновлена:
Σχόλια (0)