Zanesennyj

Zanesennyj

5 /1 из 5

Copyright:

© Copyright V.Kovtun, 1999. http://hello.to/litera

Подсемейство:

Regular

Идентификатор:

FontMonger:Zanesennyj

Полное название шрифта:

Zanesennyj

Версия:

001.000

PostScript название:

Zanesennyj

Размер:

117.75 KB

Zanesennyj

117.75 KB
Скачать