Lina Script Dot Demo

Lina Script Dot Demo

5 /1 из 5

Copyright:

Copyright (c) 2012 by Måns Grebäck. All rights reserved. License needed for commercial use: www.mawns.com

Подсемейство:

Regular

Идентификатор:

1.000;MANS;LinaScriptDotDemo

Полное название шрифта:

Lina Script Dot Demo

Версия:

Version 1.000

PostScript название:

LinaScriptDotDemo

Изготовитель:

Lina Script is a trademark of Måns Grebäck.

Дизайнер:

Måns Grebäck

URL поставщика:

http://www.mawns.com

Лицензии:

Copyright (c) 2012 by Måns Grebäck. All rights reserved. License needed for commercial use: www.mawns.com

Размер:

322.66 KB

Lina Script Dot Demo

322.66 KB
Скачать