Lina Script Alt Demo

Lina Script Alt Demo

5 /1 из 5

Copyright:

Copyright (c) 2012 by Måns Grebäck. All rights reserved. License needed for commercial use: www.mawns.com

Подсемейство:

Regular

Идентификатор:

1.000;MANS;LinaScriptAltDemo

Полное название шрифта:

Lina Script Alt Demo

Версия:

Version 1.000

PostScript название:

LinaScriptAltDemo

Изготовитель:

Lina Script is a trademark of Måns Grebäck.

Дизайнер:

Måns Grebäck

URL поставщика:

http://www.mawns.com

Лицензии:

Copyright (c) 2012 by Måns Grebäck. All rights reserved. License needed for commercial use: www.mawns.com

Размер:

338.03 KB

Lina Script Alt Demo

338.03 KB
Скачать